TERMENI ȘI CONDIȚII

ATENȚIE! Descărcarea și folosirea aplicației Și eu donez sunt condiționate de acceptarea de către dumneavoastră a termenilor de utilizare de mai jos (secțiunea „TERMENI”). Prin descărcarea acestei aplicații, confirmați că ați citit, înțeles și acceptat acești termeni care reprezintă acordul de voința dintre dumneavoastră și noi în legătură cu utilizarea și modul de funcționare a aplicației Și eu donez. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni, nu descărcați aplicația Și eu donez. Dacă una dintre prevederile din secțiunea „TERMENI” se vădește a fi nulă, toate celelalte rămân, pe cât posibil, valabile.

Termenii de utilizare pot fi modificați oricând, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor. De aceea, vă rugăm să recitiți termenii de utilizare de pe pagină web www.sieudonez.ro ori din cadrul aplicației Și EU donez ori de câte ori o utilizați. Continuarea utilizării aplicației echivalează cu acceptarea modificărilor și cu acordul dumneavoastră pentru acești noi termeni de utilizare.

În cele ce urmează, prin „utilizatori” se înțelege persoanele care au descărcat aplicația – fie medici care plasează alertă privind nevoia de sânge, fie persoane susceptibile de a fi donatori.

Aplicația Și eu donez și platforma destinată promovării donării benevole de sânge sunt GRATUITE. Utilizatorii le pot folosi fara a suporta niciun fel de costuri.

TERMENI

1. aplicația Și eu donez, website-ul sieudonez.ro și conturile social media Facebook și Twitter au fost construite pentru a facilita comunicarea dintre persoanele care doresc să doneze benevol sânge și personalul medical care se confruntă cu criză de sânge pe teritoriul României;

2. aplicația Și eu donez, website-ul sieudonez.ro și conturile social media Facebook și Twitter au că scop transmiterea mesajului de cerere a sângelui de la cel care solicită (medic/spital/centru de transfuzii) către cei care doresc să doneze benevol (persoane susceptibile de a fi donatori); donatorii vor fi îndrumați prin intermediul aplicației EXCLUSIV către centrele de transfuzii și secțiile de hematologie ale spitalelor din orașul lor;

3. gestionarea relației dintre personalul medical și donatori, precum și utilizarea sângelui donat de către Centrele de Transfuzie și secțiile de hematologie ale spitalelor reprezintă responsabilitatea EXCLUSIVĂ a acestora din urmă. În consecință, proprietarii și administratorii aplicației Și eu donez, website-ului sieudonez.ro și ai conturilor de Facebook și Twitter NU își asumă responsabilitatea privind:
- eventuale probleme de procedura la centrele de transfuzii și secțiile de hematologie din spitale;
- incidente ivite înainte, în timpul și după recoltarea sângelui donat ori eventuale (însă puțin probabile) complicații la donare/transfuzii/analize (responsabilitatea aparținând EXCLUSIV unităților medicale și centrelor de transfuzii din rețeaua de asistență medicală a Ministerului Sănătății și angajaților săi);
- modul în care sunt tratați donatorii de către personalul medical;
- gestionarea sângelui și a produselor sanguine ori a derivatelor acestuia (responsabilitatea aparținând EXCLUSIV unităților medicale sicentrelor de transfuzii din rețeaua de asistență medicală a Ministerului Sănătății);

4. solicitările de sânge pentru persoanele care au nevoie de transfuzie NU GARANTEAZĂ rezolvarea cererii și, implicit, a cazului medical; scopul aplicației Și eu donez este acela de a face mai bună comunicarea dintre persoanele care au nevoie de transfuzie de sânge și persoanele care doresc să doneze sânge;

5. Utilizatorii care întâmpina probleme la donare pot face sesizări pe www.sieudonez.ro. Acestea vor fi transmise mai departe persoanelor în drept (directorii unităților medicale ori persoanelor responsabile din cadrul Ministerului Sănătății);

6. solicitarea de sânge, urmată de donarea sângelui de către donatorii compatibili nu garantează salvarea pacientului pentru care a fost donat sângele (responsabilitatea aparținând EXCLUSIV personalului medical din unitățile medicale în care este tratat pacientul);

7. „Asociatia Și eu donez” respectă confidențialitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și se angajează să asigure protecția acestora în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Pentru mai multe detalii privind modul de prelucrare a datelor, vă rugăm accesați „Politică de confidențialitate” din meniul acestei aplicații sau pe www.sieudonez.ro;

8. proprietarii aplicației și administratorii nu își asumă eventuale defecțiuni provocate de terți (blocare servere dezvoltator, blocare/desincronizare hărți/coordonate Google, atacuri cibernetice), etc;

9. aplicația poate deveni nefuncțională, fie prin închidere voluntară, fie din motive independente de voința proprietarilor. Dacă închiderea va fi urmare a deciziei proprietarilor, cadrele medicale care beneficiază de username și parolă vor primi o înștiințare pe adresele de e-mail cu care s-au înregistrat; dacă închiderea va fi cauzată de motive independente de voința proprietarilor, obligația de înștiințare nu subzista. În toate cazurile, proprietarii aplicației vor fi exonerați de orice răspundere pentru eventuale pagube.

10. conținutul aplicației, website-ului www.sieudonez.ro și conturilor de Facebook și Twitter este protejat prin drept de autor. Orice încălcare a dreptului de autor deținut asupra layout-ului, design-ului, elementelor de branding personal (culori, logo, moto), etc. da naștere la dreptul la despăgubiri către titulari;

11. orice litigii care vor derivă din utilizarea aplicației Și eu donez, website-ului sieudonez.ro și conturilor de Facebook și Twitter vor fi supuse legilor române și jurisdicției statului român.